Ceramah PROKSPA

PROGRAM KESEDARAN KESELAMATAN PERTAHANAN AWAM diadakan adalah untuk dijadikan sebagai GARIS PANDUAN MENGAJAR kepada pelajar PRA SEKOLAH dan SEKOLAH RENDAH.

Program ini memberi pendedahan awal kepada pelajar PRA SEKOLAH dan SEKOLAH RENDAH tentang keselamatan diri sewaktu berlaku kecemasan. Memperkenalkan FUNGSI JABATAN di peringkat PRA SEKOLAH dan SEKOLAH RENDAH. Memberi LATIHAN yang bersesuaian mengikut tahap pelajar.

852118672_73501_6152659869890022772852120565_73355_9022117241972225362852112674_73530_12668551092913755004852114750_74688_9102260406986609751